Comments

  1. says

    Kapa o pango kia whakawhenua au i ahau!Hi aue, hi!Ko Aotearoa e ngunguru nei!Au, au, aue ha!Ko Kapa o Pango e ngunguru nei!Au, au, aue ha!I ahaha!Ka tu te ihiihiKa tu te wanawanaKi runga ki te rangi e tu iho nei, tu iho nei, hi!Ponga ra!Kapa o Pango, aue hi!Ponga ra!Kapa o Pango, aue hi, ha!