فتنه

Fitnah Logoبیانیه اعلام موجودیت

از نظر همه مذاهب، اسلام وحكومت های اسلامی زنان منبع فتنه تلقی میشوند.

امروز و به این وسیله ما آغاز به فعالیت “فتنه – جنبش برای رهائی زن” را اعلام می كنیم.

فتنه یک حرکت اعتراضی است در دفاع از آزادی، برابری و سكولاریسم و علیه:

– قوانین و سنتهای ضد زن در همه جوامع

 –  زن ستیزی مذهبی و بویژه قوانین شریعه و تعرض نیروهای اسلامی به حقوق و حرمت زن

 – خشونت نسبت به زنان

 تابوها و تعصبات فکری و فرهنگی و اخلاقی و مذهبی علیه زنان

– بردگی جنسی زن.تجارت زنان و دختران توسط باند ها و مافیای سكس

– حجاب اجباری و آپارتاید جنسی

جنبش برای رهائی زن بویژه “فتنه” ای است علیه حکومت اسلامی ضد زن در ایران و علیه همه جریانات اسلامی در همه جا!

ما همه مبارزین برای آزادی و رهائی  زن را به حمایت فعال از این حرکت فرا میخوانیم!

برای امضای این بیانیه و پیوستن به این جنبش می توانید به لینك زیر مراجعه كنید

امضاها:

۱- آدام له وبلاگ نویس ٬ آتیسم در روز روشن٬ آمریکا

۲- آماندا براون٬ ما آتیسم هستیم٬ منافع و حمایتهای آتئیسم٬ آمریکا

۳- آمینا تایلر٬ فمن – تونس

۴- آنی سوگیر٬ مسئول نهاد بین المللی حقوق زنان– فرانسه

۵- آرمین نوابی ٬ موسس جمهوری آتیستی – کانادا

۶- آگوستو برکشیر سخنگو و فعال آتیسم ٬ معاون قبلی رئیس جبهه انترناسیونال آتئیستی – امریکا

[Read more…]