Quantcast

Tag Archive: Fitna

Apr 19 2013

فتنه

بیانیه اعلام موجودیت از نظر همه مذاهب، اسلام وحكومت های اسلامی زنان منبع فتنه تلقی میشوند. امروز و به این وسیله ما آغاز به فعالیت “فتنه – جنبش برای رهائی زن” را اعلام می كنیم. فتنه یک حرکت اعتراضی است در دفاع از آزادی، برابری و سكولاریسم و علیه: – قوانین و سنتهای ضد زن …

Continue reading »