پليس به روزه خواران مراکشى حمله کرد٬ به روز بين لمللى روزه خوارى بپيونديد

در ۱۹ ژوئیه در 07:30، جنبش آلترناتيو برای آزادی های فردی و شورای اکس مسلم از مراکش به تحصن در مقابل مجلس در رباط  برای روز بین المللی روزه خوارى تحصن کردند و نقض آزادی عقیده را محکوم کردند وخواستار لغو قانون 222 از قانون مجازات که با کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر ناسازگار شدند. قانون 222 می گوید: “یک فرد معمولا شناخته شده به عنوان مسلمان که نقض سریع در یک محل عمومی در ماه رمضان، بدون اینکه یکی از توجیهات اسلام [مانند سفر یا بیماری] اجازه، باید به یک به شش ماه زندان، مجازات، “و همچنین جريمه است

پنج دقيقه از آغاز تحصن شش پلیس لباس شخصى آنان را تحت فشار قرار دادند، کتک زدند و به معترضان توهین کردند.

آنها همچنین سه تلفن را ضبط کرده و عکس های تلفنها را حذف کردند. عکسهاى روزنامه نگار هلندی، لپ تاپ و برخی از شناسنامه ها را هم ضبط کردند. این حمله محکوم است

به بيست ژوئيه روز بين المللى روزه خوارى بپيونديد در همبستگى با تمام کسانى که در ايران٬ مراکش٬ عراق٬ عربستان سعودى و و و به خاطر روزه خوارى اذيت و آزار مى شوند

تيم نان و گل سرخ ساعت يک بعد اظهر در هايد پارک لندن در مقابل کافه سرپنتاين خواهد بود
شما کجا خواهيد بود؟

عکس روزه خوارى خود را براى ما بفرستيد

مطبوعات تعلق به جمهورى اسلامى فراخوان ما را به روزه خوارى محکوم کرده است

چه دليل بهترى براى روزه خوارى امروز

در فيسبوک هم به روز بين المللى روزه خوارى بپيونديد

Bread and Roses
نان و گل سرخ
Email: nanogolesorkh@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/NanoGoleSorkh
Twitter: @NanoGoleSorkh
Youtube: youtube.com/breadandrosesTV
Telephone: +44 20 3287 6128

روز بين المللى روزه خوارى

English

مريم نمازى

یکى از سایتهاى وابسته به جمهورى اسلامى برنامه نان و گل سرخ  ما را که در همبستگى با تمام مردمى است که در ماه رمضان مورد هجوم دستگاههاى پلیسى و ارازل و اوباش جمهورى اسلامى قرار میگیرند محکوم کرده است. در ایرانِ تحت حکومت اسلام، خوردن غذا و نوشیدن آب در تابستان گرم در ماه رمضان جرم است و هر متخاطى از این قوانین با آزار و اذیت خیابانى و بعلاوه ده روز تا دو ماه  زندان و ٧۴ ضربه شلاق روبرو است.

ظاهرا کلیپ “روزه خوارى تان مبارک” براى جمهورى اسلامى دردسر درست کرده که با چنین سرعتی عکس العمل نشان داده است: “فریبرز پویا، بهرام سروش و مریم نمازی سه عنصر خودفروخته ضد انقلاب هستند که در روزهای اخیر با انتشار کلیپی با عنوان “روزه خواری شما مبارک” در فضای مجازی مخالفان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را تشویق به روزه خواری کردند. مریم نمازی که یک هرزه و زن فاسد و از ابزارهای ضد انقلاب برای جو سازی به شمار می آید و برای امرار معاش دست به هر کاری می زند و برای این که در میان ضد انقلاب جایی باز کند در این کلیپ به همراه فریبرز پویا و بهرام سروش با خوردن مشروب به سلامتی کسانی که روزه خواری می کنند به قول خودش به مقابله با نظام آمده است!!! و مخالفان نظام را هم تشویق می کند برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی روزه خواری کنند.”

آدم با خواندن این اراجیف، خنده که سهل است، قهقه میزند! البته که من مردم را به روزه خوارى تشویق میکنم. حکومتى که غذا خوردن، آب نوشیدن و اندیشیدن مردم را جرم میداند و سرکوب میکند، چیزى بجز تحقیر از سوی ما نثارش نخواهد شد، و مردمى که این قوانین را هر روز زیر پا مى گذارند بیشترین همبستگى انسانى و حمایت را بهمراه خواهند داشت.

همانطور که مردم در ایران هر روز آپارتاید جنسى را زیر پا میگذارند، حجاب از سر میکشند و …، چه چیزی بهتر از این که قوانین روزه و رمضان را در روز روشن و علنى پایمال کنند؟ جنبش جهانى روزه خوارى پاسخ این هاست.

من پيشنهاد ميكنم كه در هبستگى با تمام كسانى كه در ماه رمضان  تحت فشار، آزار و آزيت ، تعقيب و سركوب قرار دارند يكشنبه ٢۰ ژوئيه ٢۰١٤ را روز بين المللي روزه خوارى اعلام كنيم. ما در هايد پارك لندن ساعت يك بعد از ظهر بهمراه دوستان نان و گل سرخ پيك نيك برگزار ميكنيم.  شما كجا خواهيد بود؟

براى پيوستن به اين روز بين المللى روزه خوارى برنامه هاى خود را براى ما بفرستيد، وديوكليپ و عكس هاى  براى پخش در برنامه تلويزيونى نان و گل سرخ براى ما ايميل كنيد. همچنين ميتوانيد در .فيس بوك ما برنامه ها و عكس هاى خود را بگذاريد

 !پيش بسوى جنبش جهانى روزه خوارى

Bread and Roses

نان و گل سرخ

BM Box 1919, London WC1N 3XX, UK

Email: nanogolesorkh@gmail.com

Facebook: www.facebook.com/NanoGoleSorkh

Twitter: @NanoGoleSorkh

Youtube: youtube.com/breadandrosesTV

Telephone: +44 20 3287 6128