آمنه صداي ماست

amina

آمنه دختر 19 ساله تونسی که عکس برهنه خود را روی سایتها گذاشته بود٬  اکنون در خطر مرگ قرار دارد. در این عکس آمنه روی بالا تنه برهنه خود نوشته “بدن من متعلق به خودم است و ناموس هيچ کسی نیست”.

آخوند عادل عالمی رئيس يک سازمان اسلامي ٬ خواهان شلاق زدن و سنگسار آمنه شده و گفته اقدام آمنه موجب بدبختی میشود و “فاجعه و اپیدمی به بار می آورد و می تواند واگیر باشد و به زنان دیگر هم سرایت کند”!

ما امضا کنندگان زیر به صراحت از آمنه دفاع کرده و خواهان آنیم که زندگی و آزادی این زن جوان مورد حمایت قرار گرفته و کسانیکه او را تهدید کرده اند فورا مجازات شوند.

ما تاریخ 4 ما آوریل 2013  را روز جهانی دفاع از آمنه  اعلام ميکنيم!  

در این روز و بعد از آن افراد و گروههای مختلف می توانند با انتشار عکسهای برهنه و فعالیتهایشان روی سایتها و مدیای اجتماعی از او دفاع کنند. می توان طومار را امضا کرد و یا روی تویتر با نوشتن اسم امنه و تویت کردن آن او را معرفی کرد، می توان در دفاع از او نامه نوشت و غیره. در روز 4 آوریل ما به جریانات اسلامی و همه دنیا یادآوری می کنیم که اپیدمی و فاجعه واقعی که باید ریشه کن شود زن ستیزی چه از نوع اسلامی و یا غیر آن است.

امضا کنندگان

علیا  ماجده المهدی، انقلابی مصری که عکسهای برهنه خود را روی سایتها گذاشت!

آلینا ایزابل  پرز، فیلمساز

[Read more…]