جام شراب ما در همبستگی با روزه خواران علنی


ruzehxary-wine
از ژورنال

یکى از سایتهاى وابسته به جمهورى اسلامى برنامه نان و گل سرخ ما را که در همبستگى با تمام مردمى است که در ماه رمضان مورد هجوم دستگاههاى پلیسى و ارازل و اوباش جمهورى اسلامى قرار میگیرند محکوم کرده است. در ایرانِ تحت حکومت اسلام، خوردن غذا و نوشیدن آب در تابستان گرم در ماه رمضان جرم است و هر متخاطى از این قوانین با آزار و اذیت خیابانى و بعلاوه ده روز تا دو ماه زندان و ٧۴ ضربه شلاق روبرو است.

ظاهرا کلیپ “روزه خوارى تان مبارک ” براى جمهورى اسلامى دردسر درست کرده که با چنین سرعتی عکس العمل نشان داده است: “فریبرز پویا، بهرام سروش و مریم نمازی سه عنصر خودفروخته ضد انقلاب هستند که در روزهای اخیر با انتشار کلیپی با عنوان “روزه خواری شما مبارک” در فضای مجازی مخالفان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را تشویق به روزه خواری کردند. مریم نمازی که یک هرزه و زن فاسد و از ابزارهای ضد انقلاب برای جو سازی به شمار می آید و برای امرار معاش دست به هر کاری می زند و برای این که در میان ضد انقلاب جایی باز کند در این کلیپ به همراه فریبرز پویا و بهرام سروش با خوردن مشروب به سلامتی کسانی که روزه خواری می کنند به قول خودش به مقابله با نظام آمده است!!! و مخالفان نظام را هم تشویق می کند برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی روزه خواری کنند.”

آدم با خواندن این اراجیف، خنده که سهل است، قهقه میزند! البته که من مردم را به روزه خوارى تشویق میکنم. حکومتى که غذا خوردن، آب نوشیدن و اندیشیدن مردم را جرم میداند و سرکوب میکند، چیزى بجز تحقیر از سوی ما نثارش نخواهد شد، و مردمى که این قوانین را هر روز زیر پا مى گذارند بیشترین همبستگى انسانى و حمایت را بهمراه خواهند داشت.

همانطور که مردم در ایران هر روز آپارتاید جنسى را زیر پا میگذارند، حجاب از سر میکشند و …، چه چیزی بهتر از این که قوانین روزه و رمضان را در روز روشن و علنى پایمال کنند؟ جنبش جهانى روزه .خوارى پاسخ این هاست

مریم نمازی

Leave a Reply