برنامه امروز نان و گل سرخ در مورد سکولاريسم


برنامه امروز نان و گل سرخ مجله ای سیاسی – اجتماعی در کانال جديد در مورد سکولاريسم را در مى توانيد اينجا ببينيد

با فريبرز پويا٬ بهرام سروش و مريم نمازى. مصاحبه با فيلسوف اى سى گريلينگ.

کارگردان: رضا مرادى

دستيار کارگردان: پونه راوى

روز پخش ۲۱ مه ۲۰۱۴

Leave a Reply