برنامه امروز نان و گل سرخ در مورد سکولاريسم


برنامه امروز نان و گل سرخ مجله ای سیاسی – اجتماعی در کانال جديد در مورد سکولاريسم را در مى توانيد اينجا ببينيد

با فريبرز پويا٬ بهرام سروش و مريم نمازى. مصاحبه با فيلسوف اى سى گريلينگ.

کارگردان: رضا مرادى

دستيار کارگردان: پونه راوى

روز پخش ۲۱ مه ۲۰۱۴

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>