اولين برنامه فارسى زبان نان و گل سرخ در مورد اعتراض عريان


اولين برنامه فارسى زبان نان و گل سرخ در مورد اعتراض عريان امروز در کانال جديد پخش شد

اميدوارم خوشتان بياد از برنامه

Leave a Reply