Join fundraiser dinner for One Law for All and Council of Ex-Muslims of Britain on Thursday, January 28, 2010 »« Maryam Namazie’s opening and closing speeches at the Nov 21 rally

Maryam will be speaking at Malmo, Sweden conference Friday

Maryam Namazie will be speaking at a conference entitled the Voice of the Voiceless in Malmo, Sweden on Friday 27 November. The conference is now sold-out.

Here is more information in Swedish:

En konferens om hedersvåld
”Rösten från röstlösa kvinnor”

Plats: Malmö folkets hus sal 5
Olof Palmes plats 1
Tid: 27 november, 2009
Kl: 8.00-16.00

Välkommen till en nyskapande konferens

Välkommen till en ny skapande konferens om hedersvåld

Den är nyskapande, den tar upp nya aspekter inom den hedersrelaterade våldfrågan. Vi kommer att behandla problematiken ifrån olika syn och inifrån fältet. Våra talare kommer från olika håll i Europa och kommer att utbyta erfarenheter och åsikter som kan resultera i en ny syn och nya åtgärder på hedersvåldsproblematik.

Konferensen arrangeras av Kommittén för Försvaret av Kvinnors rättigheter (KFKI_Malmö), med stöd av Brottsoffers myndighet,
KFKI- Stockholm och Equal Rights Now (ERN)-England

Avgift: 200 kr

Anmälan görs till: E-post: kfki.malmo@yahoo.se

Tfn: 040-611 61 09
Mob: 070-363 80 88
073-887 700 48

Leave a Reply